Terms of Use

Iredale Mineral Cosmetics, Ltd verleent u een persoonlijke, beperkte, niet - exclusieve en herroepbare licentie om toegang te krijgen tot deze site. U mag echter niets downloaden of aanpassen op de site, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Iredale Mineral Cosmetics, Ltd. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan, elke collectie en gebruik van productlijsten, beschrijvingen, of prijzen; enig afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan, elke download of het kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere handelaar; of enig gebruik van data mining, robots of soortgelijke gegevens verzamelen en downloaden. Deze site of een deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht, of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Iredale Mineral Cosmetics, Ltd. U mag geen meta -tags, meta namen of jane iredale's naam of handelsmerken gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Iredale Mineral Cosmetics, Ltd.

E - mails

Wanneer u janeiredale.com bezoekt of e - mails naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons en geeft u toestemming om elektronische communicatie van ons te ontvangen.

Copyright Protection

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, videoclips, audioclips, digitale downloads, data compilaties en software, is eigendom van Iredale Mineral Cosmetics, Ltd of haar leveranciers, deze inhoud is beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op het auteursrecht. Alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Iredale Mineral Cosmetics , Ltd en wordt ook beschermd door de Verenigde Staten en internationale wetten op het auteursrecht . De inhoud van deze website mag door u worden gebruikt als winkel- en/of bron van informatie. Elk ander gebruik, met inbegrip van de reproductie, wijziging, distributie, transmissie, herpublicatie, voorstelling of demonstratie, van de inhoud van deze website is ten strengste verboden. Iredale Mineral Cosmetics , Ltd behoudt het auteursrecht piraterij surveillance programma en vervolgt schending van het auteursrecht.

Trademark Protection

jane iredale , janeiredale.com, en andere merken vermeld op onze site zijn handelsmerken van Iredale Mineral Cosmetics, Ltd in de Verenigde Staten en andere landen. Alle afbeeldingen, logo's, pagina headers, iconen, scripts, service en merknamen die op deze site voorkomen zijn handelsmerken van Iredale Mineral Cosmetics, Ltd Iredale Mineral Cosmetics, Ltd ' s handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met het product van een derde partij of dienst op een manier die waarschijnlijk verwarring veroorzaken bij de klanten, of op enige wijze die de kracht van Iredale Mineral Cosmetics, Ltd ’ s handelsmerken in gevaar brengt. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van Iredale Mineral Cosmetics , Ltd dat op deze website verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet zijn aangesloten bij, verbonden met, of gesponsord door Iredale Mineral Cosmetics, Ltd of janeiredale.com.

Artikelomschrijvingen

janeiredale.com probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn in de productbeschrijvingen, maar janeiredale.com en Iredale Mineral Cosmetics, Ltd kan niet garanderen dat productbeschrijvingen of andere inhoud van deze site nauwkeurig, betrouwbaar, compleet, foutloos is.

Toepasselijk recht

Door het bezoeken van janeiredale.com , gaat u ermee akkoord dat de wetten van de staat Massachusetts, zonder inachtneming van de beginselen van conflicterende wetten, regelt deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen van welke aard ook die kunnen ontstaan tussen u en Iredale Mineral Cosmetics, Ltd.

Organisatie Identiteit: Hélène V., Zoniënwoudlaan 48, 1640 Sint-Genesius-Rode, België janeiredale.com

The Skin Care Makeup™ Hypoallergenic & Dermatologist Tested.