leaping bunny and peta logos

jane iredale on sertifitseeritud märgistusega “julmusevaba” rahvusvaheliselt tunnustatud loomakaitse grupi CCIC (Coalition for Consumer Information on Cosmetics’- tarbijainfoliit kosmeetikale) Leaping Bunny programmi kaudu. CCIC Leaping Bunny programm tunnustab ja toetab firmasid, mis annavad oma panuse elimineerimaks julmasid ja ebavajalikke loomseid katseid kosmeetilistele toodetele, koostisosadele ja taunib kolmandate osapoolte loomkatseid tooteregistreerimise eesmärgil. Leaping Bunny programm tunnustab ühtse laiaulatusliku standardiga ja ülemaailmselt äratuntava Leaping Bunny logoga.

CCIC standardi, Corporate Standard of Compassion for Animals (loomaõiguste kollektiivstandard), taotlemine on vabatahtlik lubadus, mille kaudu kosmeetikafirmad ühinevad, et ennetada ja eemaldada kõik loomkatsed igast tootmisetapist. Firmade koostisosadega varustajad annavad sama tõotuse, mille tulemusena saame 100 protsendilise garantiiga loomkatsetest prii toote. Kõik Leaping Bunny’ga ühinenud ettevõtted on nõustunud sõltumatu auditi läbiviimisega firmas ja lepet uuendatakse iga-aastaselt.

Leaping Bunny programm pakub kõige hiljutisemat firmade nimekirja, mis on ühinenud leppega eemaldada jäägitult tootmisprotsessist kõik, alates loomadel katsetatud koostisosadest kuni valmisproduktini ja mis ei aktsepteeri ühtlasi kolmandate osapoolte loomade peal katsetamist (nagu näiteks nõuet loomkatseteks Hiina turule toodete registreerimiseks). Loomade õiglase kohtlemise eest seisvate firmade loetellu lisamine ja Leaping Bunny logo kasutamise võimaldamine on eesmärk reguleerida loomasõbralike toodete turgu, muutes selliste toodete eristamise lihtsamaks ja usaldusväärsemaks. Rohkem infot CCIC’s Leaping Bunny programmi kohta ja jane iredale leiad Compassionate Shopping Guide nimekirjast leheküljelt www.leapingbunny.org.

jane iredale brandi ideoloogia keskmes on alati olnud loomkatsete vältimine. Me ei testi oma tooteid loomadel ega kasuta loomadel katsetatud koostisosi ja me ei ole nõus müüma turgudele, kus sellised katsetused on nõutud. Meie lubadus mitte testida loomade peal on alati olnud kirjas iga toote pakendil. Kuid EU kosmeetika regulatsioonide tõttu ”no animal testing” märge kaob käibelt ja seega pole soovituslik seda enam pakendil kasutatada. Leaping Bunny logo on suurepärane alternatiiv väljendamaks meie juurdunud uskumust vältida loomkatseid ja kuna logo on rahvusvaheliselt äratuntav, tagab selle logo kasutamine meie veendumuste edasiandmist laiemal ülemaailmsel pinnal.

Nagu te teate, siis viimased 14 aastat on meie loomkatsete vastast veendumust toetanud ja tunnustanud PETA (People for the Ethical Treatment of Animals- inimesed loomade eetilise kohtlemise eest), kõige laiemalt tuntud loomade õiguste eest seisev grupp U.S.'s. 2005 aastal sai jane iredale PETA poolt sertifitseeritud “julmusevaba” märgistusega ja meil on luba kasutada PETA julmusevaba tähistust: jänese logo. Me oleme siiani olnud ja oleme edaspidi PETA’s Cruelty-Free Shopping Guide nimekirjas, mille leiate siit www.caringconsumer.com ja meie pikaajaline suhe PETA’ga ei muutu.

The Skin Care Makeup™ Hypoallergenic & Dermatologist Tested.